Kontakt

Pravoslávna cirkevná obec NIŽNÁ RYBNICA o. ekonóm Dušan Nikodim Tomko,
správca farnosti
Nižná Rybnica 159
073 01
mob.: 0907 207 718 nikodim@centrum.sk